Gewaarmerkte kopie

U kunt bij ons ook terecht voor het afgeven van gewaarmerkte kopieën, bijvoorbeeld van uw diploma. Aan of op de door ons gemaakte kopie wordt een door de notaris ondertekende verklaring gehecht of geplaatst, waarin wordt verklaard dat de betreffende kopie geheel een exacte kopie is van het origineel dat is overlegd. Gelet op de uiteenlopende eisen van instanties en instellingen en misverstanden daaromtrent, adviseren wij in dergelijke gevallen u vooraf goed te laten informeren over de eisen/voorwaarden waaraan een dergelijke kopie dient te voldoen. Dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Kennismakingsgesprek