Legalisatie

Legalisatie houdt in dat een notaris vaststelt dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekent, waarmee komt vast te staan dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat, dit alles ter voorkoming van mogelijke onenigheid omtrent de echtheid van de handtekening en de omstandigheden waarin de handtekening is gezet.

De legalisatie komt tot stand doordat u uw handtekening in het bijzijn van een notaris (of een daartoe bevoegde medewerker) plaatst, onder overlegging van uw geldige legitimatiebewijs. Om die reden dient de betreffende volmacht/verklaring niet van tevoren door u te zijn ondertekend,  maar pas in het bijzijn van de notaris (of daartoe bevoegde medewerker).

In principe kunt u voor een legalisatie bij iedere notaris in Nederland terecht. Indien de volmachtgever in het buitenland verblijft komt de legalisatieplicht niet te vervallen. Ook in andere landen verrichten notarissen legalisaties. In landen met een andere type rechtsysteem worden legalisaties vaak verricht door bijvoorbeeld de ambassade.

Aan de legalisatie zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. Deze kunnen sterk variëren per notariskantoor. Indien de volmacht door ons kantoor is verzonden worden voor de legalisatie geen extra kosten in rekening gebracht. Om mogelijke wachttijd te voorkomen adviseren wij u voor een legalisatie vooraf even contact op te nemen en een afspraak te maken.

Bij een legalisatie zal worden gevraagd naar:
- de begeleidende brief en eventuele andere meegestuurde stukken
- de volmacht/verklaring
- een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument).

Kennismakingsgesprek