Onderhandse akten

Onderhandse akten zijn de tegenhanger van notariële akten en worden dus ook niet voor een notaris verleden of door de notaris gepasseerd. Een notaris stelt op verzoek echter diverse akten onderhands op, zoals schuldbekentenissen, geldleningen en overige overeenkomsten.

Behalve in die gevallen waarin de wet een notariële akte voorschrijft en de inhoud ook niet in strijd is met de wet, vormt een onderhandse akte een geldig stuk. De belangrijkste verschillen tussen beide vormen:
- een notariële akte behoort tot het protocol van de notaris, en zal om die reden tot in lengte der jaren bewaard en raadpleegbaar blijven
- een notariële akte is in ieder geval tot stand gekomen door tussenkomst van een notaris en ook ondertekend in het bijzijn van een notaris. Omtrent de aanwezigheid van partijen, de echtheid van de handtekeningen, de omstandigheden waarin de handtekeningen zijn geplaatst en goede voorlichting aan partijen zal bij een notariële akte normaal gesproken geen discussie  kunnen ontstaan. Een onderhandse akte biedt deze zekerheid niet.

Toch stelt de notaris desgewenst ook onderhandse akten voor u op. Omdat de formele eisen van een notariële akte hoger liggen dan bij een onderhandse akte, biedt de onderhandse akte  in sommige gevallen een goed alternatief, met name als snelheid en lage(re) kosten gewenst zijn.

Kennismakingsgesprek