Algehele of beperkte volmacht

Wanneer u iemand wilt machtigen om handelingen in het algemeen, dan wel bepaalde handelingen in het bijzonder, voor en namens u te verrichten, dan kunt u in veel gevallen een andere persoon een volmacht verlenen. Dit kan een algehele volmacht zijn, die (meestal) bij notariële akte wordt verleend, of een beperkte volmacht.

U kunt bijvoorbeeld iemand volmacht verlenen om de levering of vestiging van een hypotheekrecht te verzorgen, wanneer u zelf voor langere tijd in het buitenland zal verblijven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om in persoon te verschijnen bij de ondertekening van een notariële akte kunt u een ander, maar vaak ook een medewerker van het notariskantoor volmacht geven om (mede) namens u de akte te ondertekenen. Maar ook bij de afwikkeling vaneen nalatenschap wordt vaak met een volmacht gewerkt, te weten de zogenaamde boedelvolmacht.

Veelal wordt dan door een betreffend notariskantoor een volmacht gezonden,met het verzoek deze te laten legaliseren en deze tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs te retourneren aan het notariskantoor.

Kennismakingsgesprek