Disclaimer en privacy verklaring

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer..
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website wijst Glas & Mulder Notariaat iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Glas & Mulder Notariaat aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites en downloads waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Glas & Mulder Notariaat niet nader beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid. †

Gebruik van Informatie

Glas & Mulder Notariaat behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiŽren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glas & Mulder Notariaat of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. †

Lees onze privacy verklaring hier.