Verklaring van erfrecht

Bij een overlijden is het verstandig zo spoedig mogelijk de notaris in te schakelen. In de meeste gevallen zal de notaris opdracht krijgen van de erfgenamen om een zogenaamde verklaring van erfrecht op te stellen. In een dergelijke akte wordt door de notaris verklaard wie de overledene als erfgenamen heeft achtergelaten en wie er bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. In de regel verlangen banken of verzekeringsmaatschappijen een afschrift van deze akte van erfrecht, alvorens na het overlijden geblokkeerde bankrekeningen weer worden vrijgegeven of tot uitkering van een verzekerd bedrag wordt overgegaan.

Na het overlijden worden rekeningen van de overledene op naam van de erven gesteld (Erven van…). Na overlegging van een verklaring van erfrecht zal de tenaamstelling van de rekening weer gewijzigd kunnen worden of tot opheffing van de rekening kunnen worden overgegaan.

Kennismakingsgesprek Info over afwikkeling erfenis