Geregistreerd partnerschap of huwelijk

De keuze voor een samenlevingscontract, een geregistreerd partnerschap of huwelijk is niet altijd zo vanzelfsprekend als het op voorhand misschien lijkt. De verschillende vormen hebben veelal totaal verschillende rechtsgevolgen bij de verschillende situaties zoals overlijden, faillissement of einde van uw relatie.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat u aan bij de gemeente. Tot 1 januari 2018 ontstond hierdoor van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. De wetgeving is echter aangepast, waardoor sinds deze datum een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat.

De persoonlijke bezittingen en schulden die ieder van de partners heeft voorafgaand aan het sluiten van het huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven thans privé. In principe vallen alleen de na het huwelijk of aangaan van het geregistreerd partnerschap verkregen bezittingen, inkomsten en schulden in de gemeenschap. Dit kan echter nog altijd grote gevolgen hebben indien er tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap schulden ontstaan, bijvoorbeeld door een zakelijk faillissement.

Wenst u dit te voorkomen of af te wijken van de wettelijke regeling, bijvoorbeeld door wel voor een algehele gemeenschap van goederen te kiezen, dan dient u vóór het huwelijk of aangaan van het geregistreerd partnerschap bij de notaris huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken. Dergelijke voorwaarden zijn niet standaard, maar geheel afhankelijk van uw eigen voorkeur en wensen. Wij bieden hierin maatwerk voor iedere situatie.

Ook na de huwelijksvoltrekking of het aangaan van het geregistreerd partnerschap kunt u deze voorwaarden nog vastleggen, doch het risico bestaat dat in een dergelijk geval een verdeling gewenst is, hetgeen tot complicaties en mogelijk hogere kosten kan leiden. Voorkomen is beter dan genezen: laat u daarom tijdig voor de huwelijksvoltrekking of het aangaan van het geregistreerd partnerschap voorlichten.

Kennismakingsgesprek