Levenstestament

Het levenstestament kan als een relatieve nieuwkomer worden beschouwd op het notariële werkterrein.  In de basis vormt het levenstestament een uitgebreide volmacht, welke in afwijking met een gebruikelijke volmacht juist ook bedoeld is voor de situatie als de volmachtgever tijdelijk of duurzaam niet meer in staat is zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Waar een ‘normale’ volmacht niet meer gebruikt mag worden als een volmachtgever niet meer (geheel) wilsbekwaam is , doet een levenstestament wel zijn werk. 

Een levenstestament kan op die wijze uitstekend de leemte opvullen tussen de gewone volmacht en bewindvoering. Een levenstestament kan daartoe zeer ruim worden opgesteld, waaronder ook een regeling ten behoeve van de voortzetting van de onderneming, het (blijven) doen van schenkingen aan kinderen en het uitkeren van erfdelen.

Daarnaast vormt ook de medische regeling een wezenlijk onderdeel van het levenstestament. Op gedetailleerde wijze kunnen wensen met betrekking tot het beëindigen van medische behandeling en/of euthanasie worden vastgelegd en de uitvoering daarvan worden opgedragen aan de door u aan te wijzen persoon of personen.  Maak een vrijblijvende afspraak en laat u informeren over de mogelijkheden.

Kennismakingsgesprek