Onroerend goed / registergoed praktijk

De notaris houdt zich al sinds mensenheugenis bezig met het opmaken van koopakten en het verzorgen van de leveringen en/of verdelingen van onroerende zaken, het opmaken van hypotheekakten (ten behoeve van banken of particulieren) en het houden van veilingen. Ook het doorhalen (royeren) van hypotheekrechten in de openbare registers behoort tot ons werkterrein, alsmede het vestigen van bijvoorbeeld zakelijke rechten van vruchtgebruik, gebruik en bewoning of een erfdienstbaarheid (zoals bijvoorbeeld een recht van overpad).

Ook voor minder voor de hand liggende werkzaamheden kunt u bij ons terecht, zoals het splitsen van panden, het wijzigen van een splitsingsakte (of reglement), of uitgifte van een perceel in erfpacht. Ook ten aanzien van andere registergoederen kunt u een beroep op ons doen. Zo kunt door ons de overschrijving van een schip laten verzorgen, danwel uw schip teboekstellen in de openbare registers (kadaster) of juist laten uitschrijven (ontboeken).

Kortom, u kunt op ons rekenen bij de uitvoering van al uw juridische wensen ten aanzien van:
- uw huis of andere onroerende zaken
- hypotheek of doorhaling (royement) daarvan en
- schepen.

Kennismakingsgesprek