Samenwonen, geregistreerd partnerschap of huwelijk

Wanneer u gaat samenwonen schrijft de wet geen verplichte regeling voor. Het samenwonen roept op zichzelf ook geen rechtsgevolgen op. Daarom is het verstandig een aantal zaken te regelen. Dit doet u in een samenlevingscontract of -overeenkomst. U kunt hierbij denken aan afspraken omtrent (de draagplicht van) de kosten van de huishouding, de inboedel en andere roerende zaken, of aanwijzing van elkaar tot begunstigde van een (nabestaanden)pensioen.

De keuze voor een samenlevingscontract, een geregistreerd partnerschap of huwelijk is niet altijd zo vanzelfsprekend als het op voorhand misschien lijkt. De verschillende vormen hebben veelal totaal verschillende rechtsgevolgen bij de verschillende situaties zoals overlijden, faillissement of einde van uw relatie.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat u aan bij de gemeente. Hierna ontstaat van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. Dit kan grote gevolgen hebben indien er schulden zijn of later ontstaan, bijvoorbeeld door een zakelijk faillissement. Maar ook erfenissen vallen normaal gesproken in een dergelijke gemeenschap. Wenst u dit te voorkomen of af te wijken van deze wettelijke regeling, dan dient u vr het huwelijk of aangaan van het geregistreerd partnerschap bij de notaris huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken.

Dergelijke voorwaarden zijn niet standaard, maar geheel afhankelijk van uw eigen voorkeur en wensen. Zo kunt u ervoor kiezen om uitsluitend uw van uw ouders gerfde antieke klok buiten de gemeenschap te houden, danwel voor een totale uitsluiting van gemeenschap te kiezen. Wij bieden hierin maatwerk voor iedere situatie.

Waar vooraf een samenlevingscontract misschien wel het uitgangspunt was, kan een geregistreerd partnerschap voor u de beste oplossing zijn, terwijl voor anderen misschien wel het tegenovergestelde geldt.

Afhankelijk van uw eigen en specifieke wensen geven wij u een eerlijk advies voor de door u te maken keuze.

Kennismakingsgesprek