Einde relatie (scheiding)

Waar u afspraken kunt maken bij aanvang of tijdens uw relatie, zo zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden bij het einde van uw relatie. Het beŽindigen van een samenlevingscontract is doorgaans vormvrij. Toch kan het om bewijstechnische redenen verstandig zijn hiertoe enkele afspraken vast te laten leggen bij de notaris.

Ingeval van de ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap schakelt men vaak een advocaat in, soms zelfs twee. Deze advocaat zal u begeleiden bij de indiening van het verzoek tot ontbinding bij de rechter.

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan overigens buiten de rechter om, indien er geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Indien u in goed overleg uw relatie beŽindigt en daaromtrent afspraken heeft gemaakt, kunt u voor het vastleggen hiervan ook terecht bij de notaris. Het gaat hierbij met name om afspraken over:
  • » partneralimentatie
  • » verrekening van pensioenrechten
  • » verdeling van de woning en overige goederen

Indien er tot het gemeenschappelijke vermogen een eigen woning behoort (of andere onroerende zaken) zal voor de verdeling hiervan een notariŽle akte nodig zijn. Door de inschrijving van deze akte in de openbare registers wordt de tenaamstelling gewijzigd. Vaak zal de aanwezige hypothecaire geldlening worden overgesloten of zal de bank de 'vertrekkende' partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van deze geldlening ontslaan. Dit geldt zowel voor (voormalige) samenwoners, ex-echtgenoten en ex-partners, maar in principe voor elke gemeenschappelijke eigendom van een onroerende zaak welke u wenst te verdelen.

De notaris kan naast de daadwerkelijke uitvoering van de verdeling, u ook adviseren en bijstaan bij het 'voortraject', ofwel bij het opstellen van de overeenkomst tot verdeling.

Kennismakingsgesprek