Estateplanning en schenken

Estateplanning is een mooie omschrijving voor de advisering die is gericht op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen, enerzijds bij leven door het doen van schenkingen en anderzijds bij overlijden. Een combinatie van beide kan uiteraard het meeste belastingvoordeel opleveren, maar ook hier geldt dat een vakkundig advies niet mag ontbreken.

Schenkingen kunt u bij notariŽle akte vastleggen. Belangrijkste reden hiervoor is gelegen in de bewijskracht. Onomstotelijk staat immers vast wat er geschonken is en onder welke voorwaarden.

Een veel geuite wens is dat men bij schenkingen aan de kinderen graag ziet dat de schenking als privť-vermogen van het eigen kind kan worden bestempeld indien het betreffende kind te eniger tijd in een echtscheiding verwikkeld mocht raken. Als het kind namelijk in gemeenschap van goederen gehuwd zou zijn geweest, kan de ex-partner immers aanspraak maken op de helft van de ontvangen schenking. Dit kan men voorkomen door het opnemen van de zogenaamde 'privť-clausule' als voorwaarde van de schenking in de notariŽle akte. Schenkingen op papier, met name gericht op het behalen van belastingvoordeel, moeten zelfs bij notariŽle akte.

Mocht u een schenking aan ťťn van de kinderen overwegen, maar uw andere kinderen niet tekort willen doen, dan is het ook hiervoor mogelijk voorwaarden op te nemen in de akte van schenking zelf, zonder dat u eventueel uw testament behoeft te wijzigen.

Een schenking gaat doorgaans gepaard met de aangifte schenkbelasting. Ook hiervoor kunt u bij Glas & Mulder terecht. Wij begeleiden u vanaf het advies omtrent de schenking tot het verzorgen van de aangifte en controle van de aanslag. Wel zo makkelijk.

Kennismakingsgesprek