Volmacht

Het verlenen van een volmacht is soms gewenst als u niet bij een bepaalde handeling aanwezig kunt zijn. Op de dag dat uw woning wordt verkocht heeft u zelf wellicht een andere verplichting of verblijft u in het buitenland. In dat geval kunt u uw eventuele partner of de medewerkers van ons kantoor een volmacht verlenen om namens u de akte van levering te ondertekenen en uw woning over te dragen aan de koper.

Een dergelijke volmacht wordt doorgaans in 'onderhandse vorm' opgemaakt en is specifiek voor een met name genoemde (rechts)handeling opgemaakt. Een dergelijke volmacht dient op ons kantoor te worden ondertekend, dan wel bij een door u aan te wijzen notaris die uw handtekening legaliseert en op de door u ondertekende volmacht verklaart dat u de volmacht in zijn bijzijn heeft ondertekend na zich aan hem te hebben gelegitimeerd (legalisatie). Aan een dergelijke legalisatie zijn doorgaans kosten verbonden.

Specifieke notariŽle volmacht

Lastiger wordt het als u niet bij de ondertekening aanwezig kunt zijn van een hypotheekakte. De wet vereist namelijk dat een hypotheekakte alleen bij volmacht kan worden aangegaan indien de volmacht in dezelfde vorm wordt verleend als de hypotheekakte is opgemaakt. Anders gesteld is daarvoor een notariŽle volmacht vereist. Dit is een voor de notaris verleden akte, waarin zeer specifiek de betreffende handelingen zijn omschreven. De hiervoor te verrichten werkzaamheden zijn doorgaans omvangrijker dan bij voormelde onderhandse volmacht.

Algehele notariŽle volmacht

Indien u echter frequent niet in staat bent om uw zaken te behartigen, bijvoorbeeld omdat u vanwege werk vaak in het buitenland verblijft, dan kan het raadzaam zijn een algehele notariŽle volmacht te verlenen aan een door u te bepalen persoon.

Op grond van een dergelijke volmacht kan de gevolmachtigde al uw zaken behartigen op welk gebied dan ook, van het verkopen of verhypothekeren van uw woning tot het aannemen of verwerpen van aan u toekomende nalatenschappen. Het moge duidelijk zijn dat het vertrouwen in de gevolmachtigde hierbij van wezenlijk belang is. Het beperken van een dergelijke volmacht behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Een dergelijke volmacht kan ook ondernemers soms uitkomst bieden, hoewel een zogenaamd levenstestament daarbij een ruimere dekking kan bieden.

Maak een afspraak en bespreek wat in uw situatie de meest geschikte vorm is.

Kennismakingsgesprek