Aandelenoverdracht

Een overdracht van uw aandeel in een vennootschap onder firma aan uw mede-vennoot of een derde kan zonder tussenkomst van de notaris geregeld worden. Veelal wordt toch gekozen voor een notaris voor het opmaken van een convenant om de bedrijfsoverdracht of de splitsing te formaliseren. Indien tot het vennootschappelijk vermogen echter een of meer onroerende zaken behoren is een notariële akte van verdeling of levering vereist. Indien u echter uw aandelen in een BV wenst over te dragen kan dit uitsluitend via een notariële akte van levering aandelen.

Omdat een gehele of gedeeltelijke bedrijfsovername net als een aandelenoverdracht aanzienlijke fiscale consequenties kan hebben wordt een dergelijk proces doorgaans begeleid door een accountant. Nauwkeurig overleg tussen cliënt, accountant en notaris gaat dan ook veelal vooraf aan het sluitstuk van het traject: de feitelijke overdracht bij notariële akte.

Kennismakingsgesprek