Flex BV

Een BV is een rechtspersoon, ofwel een zelfstandige drager van rechten en plichten. Ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak kan een BV zelf vermogen hebben. De BV is een samenwerkingsvorm tussen meerdere aandeelhouders, maar kan ook één DGA hebben: ofwel één directeur die tevens enig aandeelhouder is. Het besloten karakter staat centraal: een aandeelhouder kan zijn aandelen in principe niet vrij overdragen aan wie hij wil.

De keuze voor een BV zal doorgaans om twee redenen worden gemaakt. Enerzijds kan aan het fiscale motief worden gedacht: een BV is vennootschapsbelasting verschuldigd over de winst, terwijl u bij een eenmanszaak een hoger tarief aan inkomstenbelasting verschuldigd bent. Anderzijds richt men een BV op om aansprakelijkheid uit te sluiten. Als de BV failliet gaat, betekent dat niet automatisch dat u zelf ook failliet bent, terwijl dit bij uw failliete eenmanszaak wel het geval is.

Het oprichten van een BV is recentelijk ingrijpend vereenvoudigd. Zo is de eis van een startkapitaal van € 18.000,-- niet meer van kracht en kan een eenvoudige BV tegen relatief lage kosten worden opgericht. Omdat er nog een aantal andere eisen zijn vervallen en er derhalve veel meer flexibiliteit is dan onder de oude wetgeving wordt ook wel gesproken over de 'Flex BV'.

Kern van de gewijzigde wetgeving is dat er geen bescherming wordt gezocht voor schuldeisers van een BV in een startkapitaal, maar in de aansprakelijkheid van bestuurders voor latere daden. Mocht de BV in zwaar weer komen bijvoorbeeld door het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders en daardoor uiteindelijk failliet gaan, dan zullen de bestuurders mogelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als het besluit de zogenaamde 'uitkerings- en balanstest' niet doorstaat, of te wel kort door de bocht genomen: als de vennootschap door het te nemen besluit niet meer in staat is aan de lopende schulden te voldoen kan het bestuur daarvoor aansprakelijk worden gehouden als deze dat had kunnen voorzien.

Bovendien is er veel meer flexibiliteit met betrekking tot de vorm van aandelen. Zo kunnen er thans ook stemrechtloze aandelen worden uitgegeven, mits de statuten deze mogelijkheid bieden. Een minder vergaand middel dan bijvoorbeeld de constructie van certificering van de aandelen.

Belangrijk is het dan ook om uw bestaande BV op enig moment ook aan de nieuwe wetgeving te laten aanpassen. Dit hoeft niet op stel en sprong, maar zodra er sprake is van een noodzakelijke statutenwijziging zal de nieuwe wetgeving worden geïmplementeerd.

De notaris begeleidt u bij het oprichten van uw BV en de vaststelling van de statuten. Tevens worden de noodzakelijke meldingen aan de Kamer van Koophandel verzorgd voor de inschrijving of wijzigingen in het Handelsregister en wordt uw aandeelhoudersregister opgemaakt.

Kennismakingsgesprek