Idee registreren / depot

U kunt bij de notaris ook stukken/bescheiden in depot geven. U kunt hierbij denken aan door u gemaakte foto's van uw woning vóórdat er grote verbouwingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Op deze wijze vervult de depotakte van de notaris een bewijsfunctie, waarbij de datum van in bewaarneming wordt vastgelegd. Maar ook kunnen op deze wijze ideeën worden geregistreerd. Dit kan in een gesloten, verzegelde envelop, maar ook op openbare wijze in de akte, afhankelijk van uw voorkeur.

Op deze wordt vastgelegd op welke datum u uw idee aan de notaris in bewaring heeft gegeven. De depotakte behoort tot het protocol van de notaris. Dit geeft u de garantie op traceerbaarheid. Zelfs bij opvolging van de desbetreffende notaris, aangezien in een dergelijk geval alle tot het protocol behorende akten, waaronder dus de betreffende depotakte, worden toegewezen aan een opvolger.

Kennismakingsgesprek