Levenstestament

Het levenstestament is een relatief nieuw produkt, doch vertoont grote overeenkomst met een algehele notariële volmacht. Een levenstestament is ook een volmacht, maar is met name ook bedoeld voor de situatie dat de volmachtgever zelf tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn eigen belangen waar te nemen ten gevolge van een geestelijke stoornis.

Daar waar een 'gewone' volmacht dan juridisch beschouwd niet meer werkt, omdat op dat moment de uitvoering van de volmacht niet aan de wil van de volmachtgever kan worden getoetst, biedt het levenstestament uitkomst. Het levenstestament biedt tevens de mogelijkheid om op uitgebreide wijze wensen met betrekking tot medische behandeling (of juist het beëindigen daarvan) en euthanasie op te nemen. Zowel bij partners onderling of als alleenstaande geeft het levenstestament op heldere wijze uw wensen weer en biedt deze houvast aan artsen (voor wat betreft uw medische wensen), notarissen (voor wat betreft notariële handelingen) en rechters (wat betreft de goedkeuring voor het (blijven) doen van schenkingen en/of de benoeming van een bewindvoerder, curator of mentor).

Ook voor ondernemers kan het levenstestament een uitgebreide 'ondernemersregeling' worden opgenomen, wie in desbetreffende gevallen bevoegd is besluiten te nemen en uw belangen en die van de onderneming waar te nemen.

Kennismakingsgesprek