Statutenwijziging

Het wijzigen van statuten, of het nu gaat om die van een vereniging, stichting of BV, is een bij uitstek notariële aangelegenheid, die afhankelijk van de inhoud van de bestaande statuten via een formeel proces van besluitvorming zijn beslag dient te krijgen. Vaak dient aan de juiste -doorgaans nauwkeurig omschreven- oproepingsvereisten van de leden (bij vereniging) of bestuursleden (bij overige rechtspersonen) te worden voldaan, zulks met name om te voorkomen dat een besluit achteraf vernietigd kan worden omdat deze op ongeldige wijze zou zijn genomen.

Het is verstandig om de notaris in een vroegtijdig stadium -bij voorkeur bij het ontstaan van de gedachte tot wijziging- te raadplegen om u met raad en daad bij te staan en onvoorziene problemen te voorkomen.

Statutenwijziging is maatwerk, net zoals dat voor vele overige notariële werkzaamheden geldt. Een eenvoudige wijziging kan behoorlijk wat voeten in de aarde hebben, terwijl een algehele statutenwijziging in andere gevallen een eenvoudige handeling kan blijken te zijn.

Maak een afspraak en bespreek uw situatie in detail. Wij adviseren u omtrent de mogelijkheden en kunnen doorgaans snel een reële inschatting vormen van de benodigde werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten.

Kennismakingsgesprek